Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları Hakkında

.

16.04.2020 tarihli Yüksekokul Yönetim kurulu kararı gereği Bahar Yarıyılında yapılacak ara sınavların yerine ödev verilecektir. Verilecek ödevler için ödev formu oluşturulacak ve öğrencilerle paylaşılacaktır. Ödev formlarında ödevin adı, amacı, tanımı, ödevin nasıl yapılacağı, son teslim tarihi ve değerlendirme kriterleri yer alacaktır. Ödevler belirlenen değerlendirme kriterleri çerçevesinde Öğretim Elemalarımız tarafından değerlendirilecektir. Bu süreç içerisinde uzaktan eğitim-öğretim ile yapılamayacak olan uygulama ve benzeri yüz yüze yapılması gereken derslerin bahar yarıyılının bitiminden itibaren yoğunlaştırılmış " Yaz Öğretimi " olarak yapılması planlanmıştır.

Yaz Öğretimi olacak uygulama derslerinin listesi ektedir.

Ekler

2019-2020 Akademik Yılı Yaz Programı Uygulamalı Derslerin Listesi.docx