Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2019-2020 Bahar Döneminde Kayıt Dondurmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) nedeniyle yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir.

Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz http://ubys.comu.edu.tr:81/KayitDondurma/Index adresinden talepte bulunabileceklerdir.