Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine

.

ÖNEMLİ: 

Üniversitemiz Senatosunun 12.05.2020 tarih ve 11/05 sayılı kararı ile mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimiz kendi istek ve beyanları doğrultusunda bu yaz staj yapabilirler. Bununla birlikte, Covid-19 salgını nedeniyle staj yapmak istemeyen mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimizin ise, yapması gereken zorunlu yaz stajları yerine ilgili akademik birim tarafından uzaktan dijital olarak verilecek ödev veya proje ile stajlarını tamamlayarak mezun edilmelerine karar verilmiştir.

 

 

 

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Staj Tarihleri

I. DÖNEM

 

5 işgünü

 

29.06.2020-13.08.2020

 

6 işgünü

 

29.06.2020-07.08.2020

II: DÖNEM

5 işgünü

 

04.08.2020-14.09.2020

 

6 işgünü

 

04.08.2020-07.09.2020

Başvuru Evrakları:

  1. Kimlik Fotokopisi
  2. Staj Kabul Formu (İndir) (Bilgisayar ortamında yazılacaktır)
  3. İş Güvenliği Eğitim Sertifikası fotokopisi
  4. SGK Müdürlüklerinden imzalı ve kaşeli SGK Provizyon Aktivasyon Belgesi (e-devlet)
  5. Son bitirdiği okul lise, ön lisans ya da lisans belgesi (e-devlet)

ÖNEMLİ Notlar:

  • 2019-2020 Akademik Yılı'nda staj yapacak öğrencilerimizin yukarıda belirtilen staj dönemlerinden birini (Dönem I veya Dönem II) seçmeleri gerekmektedir.
  • Staj yapacak öğrenciler staj başvuru evraklarını, seçtikleri staj dönemine göre Dönem I seçilmişse en geç 15.06.2020 tarihlerine kadar, Dönem II seçilmişse en geç 15.07.2020 tarihine kadar Öğrenci İşlerine posta yoluyla veya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
  • 10 Mayıs 2020 tarihinde yapılan İş Güvenliği ve Sağlığı eğitimine katılan ve başarılı olan öğrencilerimizin sertifikaları okulda bulunduğundan, bu belge okul tarafından dosyalarına eklenecektir. Bir önceki yılda bu belgeyi alan öğrencilerimiz ise belgeyi dosyalarına kendileri ekleyeceklerdir.
  • Evrakların okula geç ulaşması veya eksik ulaşması durumunda doğabilecek aksaklıklardan öğrenci kendisi sorumludur.