Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ÖNEMLİ: 2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR DONEMİ ONLINE VİZE SINAV İŞLEYİŞİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME

.

Bilgilendirme yazısı ektedir.

Ekler

Online Sınav Öğrenci.docx