Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Stajlarını Ödev Olarak Hazırlayacak Öğrencilerimizin Dikkatine

.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Balıkçılık Teknolojisi bölümleri için stajlarını ödev olarak hazırlayacak öğrencilere ilişkin ödev dosyalarını ektedir.

Ekler

GUBY- BalıkçılıkTeknolojisi Staj Defteri.pdf
GUBY- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Staj Defteri.doc.pdf