Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Erzincan Sempozyumu

Uluslararası Erzincan Sempozyumu'na yüksekokulumuzdan katılım.

 

Yüksekokul müdürümüz Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇAVUŞOĞLU, “Coğrafi İşaretleme ile Gastronomi Turizmi İlişkisi: Erzincan Örneği“Geographical Indications and Gastronomic Tourism Relations: Erzincan Sample” konulu sözlü sunum bildiri ile 28 Eylül - 1 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılmış olan Uluslararası Erzincan Sempozyumuna katılarak üniversitemizi temsil etmiştir.