Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ÇOMÜ GUBY

     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (GUBY), dünyamızın gelecekte karşılaşacağı sorunlarını yenilikçi bir eğitim anlayışıyla çözümlemeyi amaçlar.

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu temel misyonunu; yüksek kaliteli eğitim, sorumluluk, tartışma ve çözümler uygulama olarak görür.

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun bakış açısı küreseldir. Uluslararası bilimsel ve kültürel değişimleri aktif olarak destekler. Ders programları, uluslararası topluluğun talepleri ve fırsatlarına odaklıdır.

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; kaliteli güncel lisans programları ve bu programlardaki uygulama ağırlıklı dersleriyle bağımsız ve analitik düşünceli bireyler yetiştirmektedir.