Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İç Kontrol Eylem Planı

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu "İç Kontrol Eylem Planı iş Akış Şeması  ve Birim Görevlendirmeleri" ilgili bağlantılardadır.

Ekler

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İç Kontrol iş akış şeması.pdf
YÜKSEKOKUL BÖLÜM BAŞKANLIĞI.pdf
YÜKSEKOKUL EVRAK KAYIT-YAZI İŞLERİ .pdf
YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI.pdf
YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ.pdf
YÜKSEKOKUL MUHASEBE-TAŞINIR KAYIT BİRİMİ.pdf
YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİ İŞLERİ .pdf
YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ.pdf