Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Neşe AYDIN Balıkesir ve Çanakkale'de Düzenlenen Kongrelerde Okulumuzu Temsil Etti

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Dr.Öğr.Üyesi Neşe AYDIN 27-28 Nisan 2018 tarihlerinde Balıkesir’de düzenlenen I. Turizm Rehberliği Kongresi’ne “Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Uygulamalarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi” başlıklı bildiri ve 3-5 Mayıs 2018 tarihlerinde Çanakkale'de düzenlenen 7. Uluslararası İşletme Yönetimi Kongresi'ne (7th International Conference on Business Administration) “Turizmde Sosyal Girişimcilik Örneği Olarak TATUTA Projesi: Bir Örnek Olay İncelemesi” başlıklı bildiri ile katılmıştır.