Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

PUKÖ Döngüsü/PDCA Cycle

.

Ekler

ÇOMÜ Araştırma-Geliştirme Kalite Güvence Sistemi PUKÖ DÖNGÜSÜ.pdf
ÇOMÜ Eğitim-Öğretim Kalite Güvence Sistemi PUKÖ DÖNGÜSÜ.pdf
ÇOMÜ Kalite Güvencesi Uluslararasılaşma PUKÖ DÖNGÜSÜ.pdf
ÇOMÜ Liderlik, Yönetim ve Kalite Sürecinde PUKÖ DÖNGÜSÜ.pdf
ÇOMÜ Toplumsal Katkı Kalite Güvence Sistemi PUKÖ DÖNGÜSÜ.pdf
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu PUKÖ DÖNGÜSÜ.pdf