Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

01/09/2021 Tarihli Senato Toplantısı Kararları (2021-2022 Eğitim-Öğretim Modeli)

Üniversitemiz Senatosu’nun 01/09/2021 tarih ve 15/01 nolu kararı aşağıda yer almakta olup, alınan karar Tıp, Diş Hekimliği ve Turizm Fakülteleri haricindeki tüm akademik birimlerimizi kapsamaktadır. 

Karar-01) Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı derslerinin 11 Ekim 2021 tarihinde “Yüz Yüze Eğitim Modeli” ile başlamasına, 

• 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda uygulanacak Yüz Yüze Eğitim Modelinde, bazı derslerin (isteğe bağlı olarak en fazla % 40’a kadar) uzaktan eğitimle verilebilmesine, 

• Uzaktan online yapılacak olan derslerde, her bir ders saatinin 20 dk. olacak şekilde düzenlenmesine, derslerin kayıt altına alınmasına ve bu derslerde devam şartının aranmamasına

• 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda yüz yüze eğitim içerisinde pandemi koşulları nedeniyle kalabalık sınıfların şubelere bölünmesine ve sınıfların farklı günlerde eğitim almasının sağlanmasına (Örneğin: 1 ve 2. Sınıfların Salı-Perşembe günleri, 3 ve 4. Sınıfların Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri veya benzeri uygulamalar ile seyreltilmiş olarak uygulanmasına) ve bu konuda yapılacak düzenlemeler için de akademik birimlerin yetkili kılınmasına

• 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda tüm sınavların (arasınav, final ve bütünleme) yüz yüze yapılmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)