Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

18.02.2021 Tarihli Senato Toplantısı Kararları

18.02.2021 Tarihli Senato Toplantısı Kararları şu şekildedir;

Karar-01) 01.03.2021 tarihinde başlayacak olan Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının aşağıda açıklamaları belirtilen akademik birimler dışında kalan tüm lisans ve önlisans programlarının “Uzaktan Öğretim” yöntemiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesine, 

-Tıp Fakültesi 4. 5. ve 6. sınıfların sadece uygulama derslerinin yüz yüze olacak şekilde yapılmasına, 

-Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıfların uygulama derslerinin yüz yüze yapılmasına, bahar yarıyılı sonunda 4 haftalık telafi pratik programı uygulanmasına ve yarıyıl sonu sınavlarının telafi programı sonrasında yapılmasına, 

-Devlet Konservatuvarı 1. sınıf çalgı uygulama derslerinin yüz yüze olacak şekilde yapılmasına; oy birliği ile karar verildi. 

Karar-02) Üniversitemiz Lisansüstü Programlarının, Ana Bilim Dallarının görüşleri doğrultusunda; uzaktan, yüz yüze veya her ikisinin birlikte uygulanabildiği karma yöntemlerle eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesine; oy birliği ile karar verildi. 

Karar-03) Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nın uzaktan öğretim yoluyla yapılmasına ilişkin olarak; 

-Staj uygulamalarının uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına, 

-Uzaktan online yapılacak derslerin; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına, 

-Mezuniyet için gerekli olan tüm sınavların uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına, 

-Uzaktan online yapılacak derslerin tüm materyallerinin ÜBYS’ye yüklenmesine, 

-Uzaktan online yapılacak her bir dersin 20 dk. süre ile gerçekleştirilmesine ve derslerin kayıtlarının alınmasına, 

-Uzaktan online yapılacak dersler için derslere devam şartının aranmamasına, 

-Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılmasına; oy birliği ile karar verildi.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)