Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2. Geleneksel Ispanaklı Tarifler Yarışması Hakkında

Yarışma

 

 

2. GELENEKSEL ISPANAKLI TARİFLER YARIŞMASI KURALLARI


1-Yarışmaya katılmak için ön şart GUBY öğrencisi olmaktır.

2-Yarışmaya katılım gruplar halinde gerçekleşecek ve her grup 2 kişiden oluşacaktır. 

3-Katılımcı gruplar yarışmaya içeriğinde ıspanak olmak şartı ile kendi belirledikleri özgün bir tarif ile katılmalıdır.


4- Yarışma süresi 1 saattir ve yalnızca tek yemek çeşidi hazırlanacaktır.


5- Yemeğin tarifi, yarışmacı grup tarafından 25 Kasım-06 Aralık 2022 tarihleri arasında şekil şartlarına uyularak hazırlanmış bir dosya ile Arş. Gör. Necati Karakaş’a teslim edilecektir. Dosya formatı ektedir.

6-Katılımcıların hazırladıkları dosyalar jüri tarafından ön elemeye tabi tutulacak, finale kalan 8 grup yarışmaya hak kazanacaktır.

7. Ön eleme sonuçları 07 Aralık 2022 tarihinde GUBY web sayfası ve okul panolarından duyurulacaktır.

8-Finale kalan gruplar, yarışma esnasında 4 sunum tabağı hazırlamak zorundadır.

9. Finalistler grup numarası ve isimlerinin yazılı olduğu yaka kartları taşımak zorundadır.

10. Yarışma sonunda kullandığı malzemeleri ve istasyonu gerekli düzen ve hijyen koşullarında teslim etmeyen gruplar diskalifiye edilecektir.

 

Ekler

Yarışma Başvuru Dosya Formatı Güncel 30.11.2022.doc