Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2021-2023 DÖNEMİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLER KONSEYİ SEÇİM TAKVİMİ

13/06/2020 tarih ve 31154 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği" gereği Yüksekokulumuz öğrenci temsilcisi seçimleri "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi Yönergesi"nin 18'nci maddesi gereğince aşağıdaki takvim doğrultusunda yapılacaktır.

 

2021-2023 DÖNEMİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLER KONSEYİ SEÇİM TAKVİMİ:

24 Kasım 2021: Yüksekokul Seçim kurullarının oluşturulması, seçmen listelerinin asılması, aday başvurularının alınması

01 Aralık 2021: Aday başvurularının son günü

02 Aralık 2021: Adayların ilanı

09 Aralık 2021: Bölüm öğrenci temsilcisi seçimi

10 Aralık 2021: Sonuç ilanı

21 Aralık 2021: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına seçim sonuçlarının bildirilmesi

28 Aralık 2021: Seçilen adayların genel kurul toplantısı

 

Öğrenci Temsilcisi Seçim Takvimi

Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimi09 Aralık 2021 Perşembe Saat:10:00-17:00 saatleri arasında Toplantı Salonu'nda

 

 ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ ADAYLIK KOŞULLARI

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır:

a) Yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrencisi olmak,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydının bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak.

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

 

Aday öğrenciler 30 Kasım 2021 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri Bilgisayar İşletmeni Rukiye ALAYLI IŞIK'a teslim edeceklerdir.;

  1. Dilekçe,
  2. Transkript ve Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge,
  3. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydının olmadığına dair belge,
  4. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmadığına dair belge ile müracaat edeceklerdir.

 

Dr.Öğr.Üyesi Hande KANDUR Seçim Kurulu Başkanı Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Senem ERGAN Üye

Öğr.Gör. Ufuk ATEŞ Üye

Muhasebe Medet YILDIRIM Üye

Öğrenci Yüsra KILIÇSOY Üye

Ekler

muracaat-dilekcesi.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)