Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İlişiği Kesilen Öğrenciler için Ek Sınav Hakkı

27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında COVİD-19 Pandemisi koşulları nedeniyle; 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren azami öğrencilik süresini doldurduğu için ilişiği kesilenler ile ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir.

Bu durumda olan öğrencilerimiz başvurmaları halinde iki ek sınav hakkından faydalanacaklardır. Sınav dilekçe örneği ekte verilmiştir. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022'dir.

Ekler

ek-sinav-dilekce.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)