Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yeni Kayıt Olan Öğrencilerin Ders Muafiyet İşlemleri ve Kayıt Dondurma İşlemleri Hk.

Yüksekokulumuza 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında kayıt yaptıran öğrencilerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans  Eğitim-Öğretim  ve  Sınav  Yönetmeliğinin  20.  maddesi  gereğince;  daha  önce  kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için, kayıt yaptırdıkları ilk yarıyılın ilk iki haftası içerisinde (05-16 Ekim 2020) tarihleri arasında (muafiyet dilekçesi, onaylı  transkript  belgesi  ve  onaylı  ders  içerikleri ile  birlikte)  posta  veya  kargo  yolu ile  muafiyet  talebinde bulunması, 32. maddenin 4. fıkrası gereğince  de  kayıt  dondurma başvurusunda bulunacak öğrencilerin en geç yarıyıl ders başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde (05  Ekim-  06  Kasım  2020)  tarihleri  arasında  (kayıt dondurma  dilekçesi  ve  mazeretini belirten resmi bir belge ile birlikte) posta veya kargo yolu ile yapmaları gerekmektedir.

***Başvurular için ekte bulunan dilekçeler kullanılacaktır.

Ekler

570-29-kayit-dondurma-talebi-dilekcesi.doc
390-569-298-ders-muafiyeti-talep-dilekcesi-2.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)