Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Zorunlu Stajın Yüzyüze veya Ödev/Proje Şeklinde Yapılabilmesi için Gerekli Koşullar ve Belgeler

Öğrencilerimiz kendi istek ve beyanları doğrultusunda 2020-2021 Akademik Yılı Yaz Döneminde 30 işgünü zorunlu stajlarını işyerlerinde yüzyüze yapabilirler. COVID-19 salgını nedeniyle işyerlerinde yüzyüze staj yapmak istemeyen öğrencilerimize ise 18.02.2021 tarih ve 04/03 sayılı Üniversitemiz Senatosunun kararı ile yapmaları gereken zorunlu 30 iş günü stajlarını uzaktan dijital olarak verilecek ödev/proje ile stajlarını tamamlama hakkı tanınmıştır. Bu doğrultuda;

1) Stajlarını yüzyüze işyerlerinde yapmak isteyen öğrencilerimiz ekte yer alan Yüzyüze Staj Uygulama Programı takvimi uyarınca,

2) Stajlarını ödev/proje şeklinde yapmak isteyen öğrencilerimiz ekte yer alan Ödev-Proje Staj Uygulama Programı takvimi uyarınca,

staj başvurularını gerçekleştireceklerdir. Yüzyüze veya ödev/proje stajı için istenen evraklar ilgili staj uygulama programı içerisinde yer almaktadır.

 

Söz konusu uygulama programlarında başvuru için istenen tüm belgeler eksiksiz bir şekilde Yüksekokulumuza teslim edilmelidir.

Öğrencilerimiz ilgili uygulama programı içerisinde belirtilen Staj Başvuru Evrakları Teslim ve Değerlendirme Tarihleri ile Staj Dosyaları Teslim ve Değerlendirme Tarihlerine uymakla yükümlüdür.

Stajlarını yüzyüze yapmak isteyen öğrencilerimiz için Staj Uygulama Usul ve Esasları GUBY web sitesinde yer alan Öğrenciler>Staj sekmesi altında duyurulacaktır.

Stajlarını ödev/proje şeklinde yapmak isteyen öğrencilerimiz için Staj Proje/Ödev Konuları ve Yazım Kuralları GUBY web sitesinde duyurulacaktır.

Stajlarını yüzyüze veya proje/ödev şeklinde yapmak isteyen tüm öğrencilerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasına sahip olması gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenecek olup, söz konusu eğitim ile ilgili bilgiler GUBY web sitesinde duyurulacaktır. Staj başvuruları için söz konusu Eğitimin beklenmesine gerek olmayıp, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi'ne girecek olan öğrencilerin listesi eğitimi veren ilgili öğretim elemanı tarafından Yüksekokulumuza iletilecektir. Gerektiği takdirde ilgili sertifikanın fotokopisi daha sonra istenecektir.

Stajlarını yapmak isteyen tüm öğrencilerimiz için son başvuru tarihi 28 Mayıs 2021’dir. Öğrencilerimiz staj başvurularını şahsen elden veya COVID-19 nedeniyle posta/kargo yoluyla yapabileceklerdir. Posta/kargoda yaşanabilecek gecikmelerden veya eksik başvuru evraklarından Yüksekokulumuz sorumlu değildir.

 

Posta Adresi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 17760, Gökçeada/ÇANAKKALE (İletişim No: 0286 8872302)

Ekler

Ek-2 Staj Kabul Formu.doc
Ödev-Proje Beyan Dilekçesi.doc
Ödev-Proje Staj Uygulama Programı.docx
Yüzyüze Staj Uygulama Programı.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)