Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Özge Bakırcıoğlu ile Girişimcilik Söyleşileri

.