Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gökçeada ve Deniz


Gökçeada konumu itibarı ile stratejik ve ekolojik açıdan önemli bir noktada bulunmaktadır. Türk boğazlar sistemine bir kapı niteliğinde olması ve Kuzey Ege Denizine hakim noktada bulunması stratejik önemini oluşturmaktadır. Ekolojik önemi ise denizel ve doğal kaynaklarından ileri gelmektedir. Özellikle, Karadeniz ve Marmara Denizinin bir biyolojik koridor olan boğazlar sistemi ile Ege Denizine açıldığı alanda bulunması ve bu denizlerden gelen soğuk ve az tuzlu sular ile Ege Denizinin sıcak ve tuzlu sularının birbirine karıştığı özel bir denizel ekosisteme sahip olması ekolojik açıdan zenginliğinin en önemli sebebidir. Ayrıca Gökçeada'nın 95 km uzunluğunda kıyı şeridi ile birçok balık türü için üreme ve beslenme alanı olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Gökçeada Türkiye'nin en büyük adası olmasının yanında tatlı su kaynakları bakımından da zengindir. İçerisinde 3 adet gölet, 1 adet tuz gölü ve 3 adet de yaz-kış aktif durumda olan akarsu bulunmaktadır. Bu durum ada içerisindeki ve çevresindeki biyolojik çeşitliliği olumlu yönde etkilemektedir. Gökçeada kıyılarında deniz kaplumbağası ve Akdeniz fokunun bulunduğu, buna ilave olarak özellikle tuz gölünün de göçmen kuşlar açısından önemli olduğu bilinmektedir. Bununla beraber Gökçeada kıyılarında 144 tür ergin balık türünün olduğu bilinmektedir. Biyolojik çeşitlilik açısında oldukça zengin olduğu tahmin edilen Gökçeada aynı zamanda balıkçılık kaynakları açısından da ülke balıkçılığında önemli bir yere sahiptir. Özellikle kılıç balığı avcılığı yoğun olarak yapılmaktadır. Gökçeada'da kayıtlı D kodlu 50 tekne ve TG kodlu 10 tekne aktif olarak balıkçılık yapmakta ve balıkçılık önemli bir geçim kaynağı olarak kendini göstermektedir. Rüzgar yönünden bakıldığında ise Gökçeada oldukça zengindir. Yıllık ortalama rüzgar hızı 4,4 m/s (yaklaşık 9 knot) olarak kaydedilmiştir. 2011 yılı içerisinde Gökçeada'ya rüzgar enerjisinden faydalanmak amacı ile tribünlerin kurulmasına karar verilmiştir.