Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Akreditasyon

Akreditasyon belgeleri ektedir.

Ekler

Accreditation Certificates.pdf
Akreditasyon Belgeleri.pdf