Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bologna AKTS ve Ölçme Değerlendirme Kılavuzları

Ekler

10- GUBY Sınav Komisyonu Not İtiraz Değerlendirme Tutanağı .docx
3- Öğretim Yöntem ve Teknikleri Örnekleri.docx
7- GUBY Standart Sınav Kağıt Örneği.docx
8- Öğrenci Sınav Notu İtiraz Dilekçesi.docx
9- GUBY Öğretim Elemanı Sınav Notu İtiraz Değerlendirme Tutanağı.docx