Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kalite Güvence Politikamız

 

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurumsal Kalite Politikası

Üniversitemizin kurumsal hedef ve kalite politikasına uygun olarak geliştirilen kalite politikamız; üniversitemizin kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmasına katkı  sağlamak, üniversitemizin paydaşlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesini sağlayarak, iç ve dış paydaşların üniversitemizin hizmet ve faaliyetlerinden dolayı memnuniyet derecelerini ölçmek varsa şikayetlerini tespit edip düzeltmeler için gereken önlemleri almak, birimlerde ve bireylerde sürekli gelişim anlayışını egemen kılmak ve gerçekleştirmek, hizmet ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi için öneri sistemleri kurmak ve paydaşların önerilerini alıp değerlendirmek, birim olarak üniversitemizin kurumsallaşmasına katkı sağlamak, birim olarak üniversitemizin kurumsal kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak, üniversitemizin bilimsel girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmasına katkı sağlamak, üniversitemizin disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirmesine akademik anlamda katkı sunarak, üniversitemizin üçüncü kuşak üniversitelerin sahip olması gereken niteliklere erişmesinde katkıda bulunmak, üniversitemizin Yükseköğretim Kurumu Araştırma Üniversiteleri arasına girmesine akademik anlamda katkıda bulunmaktır.