Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

PUKÖ Döngüsü/PDCA Cycle

PUKÖ Döngüsü/PDCA Cycle

Ekler

GUBY Araştırma-Geliştirme Kalite Güvence Sistemi PUKÖ.pdf
GUBY Eğitim-Öğretim Kalite Güvence Sistemi PUKÖ.pdf
GUBY Kalite Güvencesi Uluslararasılaşma PUKÖ.pdf
GUBY PUKÖ.pdf
GUBY Toplumsal Katkı Kalite Güvence Sistemi PUKÖ.pdf