Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

PUKÖ Döngüsü/PDCA Cycle

PUKÖ Döngüsü/PDCA Cycle

Ekler

ÇOMÜ Araştırma-Geliştirme Kalite Güvence Sistemi PUKÖ DÖNGÜSÜ.pdf
ÇOMÜ Eğitim-Öğretim Kalite Güvence Sistemi PUKÖ DÖNGÜSÜ.pdf
ÇOMÜ Kalite Güvence Sistemi (Genel) PUKÖ DÖNGÜSÜ.pdf
ÇOMÜ Kalite Güvencesi Uluslararasılaşma PUKÖ DÖNGÜSÜ.pdf
ÇOMÜ Toplumsal Katkı Kalite Güvence Sistemi PUKÖ DÖNGÜSÜ.pdf
ÇOMÜ Yönetim Sistemi Kalite Güvencesi PUKÖ DÖNGÜSÜ.pdf
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu PUKÖ DÖNGÜSÜ.pdf