Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

SWOT Analizi

GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SWOT ANALİZİ

Eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetleri değişik açılardan incelenerek üniversitemizin kurumsal hedefleri doğrultusunda yüksekokulumuz kuvvetli yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri değerlendirilmiştir. Değerlendirme;

•    Kurumsal misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin uyumluluğu,
•    Kurumsal kalite politikası ve önceden belirlenen stratejik hedefler,
•    Eğitim-öğretim faaliyetleri,
•    8 Yarıyıllık ders planı,
•    Ders adları, içerikleri ve AKTS’lerin güncellenmesi,
•    Ders yükleri dağılımı,
•    Etkin bir kariyer planlamasının yapılandırılması,
•    Akademisyenlerin değerlendirilmesi,
•    Öğrenci/akademisyen iletişimi,
•    Akademik, idari ve destek birimleri kapsamında yapılmıştır.

Yüksekokulu’nun Güçlü Yönleri

•    Genel anlamda tüm çalışanların üniversitenin kurumsal misyon, vizyon, amaç ve hedeflerine bağlı olması.

•    Üniversitenin kurumsal misyon, vizyon, amaç ve hedeflerine uygun kurumsal stratejilerin tüm personelce uygulanmaya çalışılması.

•    Alanında gerekli yetkinliğe sahip akademik kadronun varlığı.

•    Hem teknik hem idari programlara sahip olmamız.

•    Adanın etnik yapısındaki çeşitlilik Yüksekokulumuz bölümlerinin de çalışmalarında da  kendisini göstermektedir.

•    Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan programların bölgenin ihtiyaçlarına yönelik özelliklere sahip olması.

•    Kısıtlı fiziki imkanlara rağmen, başarılı eğitim-öğretim politikamız sayesinde, her dönem programlarımıza ayrılan öğrenci kontenjanının yeterli düzeyde olması.

•    Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli akademik yayın ve eser üretme kapasitesine sahip olması.

•    Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli proje üretme potansiyeline sahip olması.

•    Akademik personelin öğrencilere bilgi aktarımında yeterli formasyona sahip olması
.
•    Akademik personel öğrenci iletişiminin istenilen düzeyde olması.

•    Akademik personel idari personel iletişiminin istenilen düzeyde olması.

•    İdari personel öğrenci iletişiminin istenilen düzeyde olması.

•    Fiziki konum ve teknolojik alt yapı noktasında bilgi kaynaklarına erişimin uygun olması.

•    Üniversitemizin bölgenin en büyük ve kapsamlı kütüphanelerinden birine sahip olması ve kampüs dışı erişim için öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve şifre ile online kaynaklara ve veri tabanlarına anında erişim sağlaması.

•    Üniversitemizde ve Yüksekokulumuzda girişimcilik ve yenilik faaliyetleriyle ilgili gerekli organizasyonların yönetim tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi.

•     Yönetime katılımın güçlü olması ve önerilerin dikkate alınması.

•    Yönetime katılımın güçlü olması ve önerilerin dikkate alınması.

•    Öğrencilerin istedikleri konularda öğrenci kulübü kurabilme ve organizasyon yapabilme imkanları.

•    YKS ile gelen öğrencilerin kavrama yeteneğinin eğitim ve öğretim düzeyi için yeterli olması.

•    YKS ile gelen öğrencilerin gerek teorik ve gerekse pratik bilgi akışını sağlamada daha istekli olmaları.

Yüksekokulu’nun Zayıf Yönleri

•    Gökçeada’nın ilçeden uzak olması, yaşam standartlarının daha maliyetli olması öğrencilerin geçim sıkıntısı yaşamaları neden olmaktadır.  
•    Ulaşım konusundaki imkânların kısıtlı olması ve aksaması
•    Sosyal olanakların kısıtlılığı
•    Nicelik Açısından Akademisyen Eksikliği
•    Altyapı Eksikliği
•    Adanın Ulaşım Koşullarının Yaratmış Olduğu Olumsuzluk Sebebiyle Sektörle ve Profesyonel Sektör Öncüleriyle İletişim Kopukluğu
•    Gökçeada’da yer alınması sebebiyle öğrencilerin kariyer günleri, ulusal ve uluslararası yarışmalar, sektör temsilcileri ile yapılabilecek işbirliği vb. organizasyonlara katılımlarında zorluk yaşamaları
•    Ada Şartları Dolayısıyla Öğrencilerin Üniversitenin Diğer Birimlerindeki Kampüs İmkânlarından Faydalanamaması ve Kendilerini Dışlanmış Hissetmeleri
•    Bölümün Eğitim Kadrosunda Profesyonel Bir “Şef” Olmaması (Gastronomi Bölümü Kesinlikle Alanında Uzman Bir Aşçı/Şef ile Desteklenmeli)
•    HACCP gibi gerekli bazı sertifika programlarına yönelik, gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği için bölümden ziyade üniversite olarak bağlantı kurulması gerekmektedir. 
•    Bölümün eski adının Gastronomi olması sebebiyle “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” alanındaki öğretmen atamalarında problem yaşanmaktadır.

Fırsatlar

•    Öğrencilere burs, yemek bursu ve yarı zamanlı çalışma olanaklarının sunulması,
•    Ulusal ve Uluslararası değişim bölümlerinin olması,
•    Yapım aşamasında olan İzmir-İstanbul Otoyolunun yakın gelecekte açılmasıyla İstanbul-İzmir arası mesafeyi 9 saatten 3,5 saate indirecek olması, bu otoyol üzerinde yer alan bölgedeki ekonomik fırsatları katlayarak artıracaktır. Bu da bölüme olan talebi arttıracaktır.
•    Öğrenciler mezun olduktan sonra birçok sektörde çalışma imkânı bulunmaktadır.

Tehditler

•    Türkiye’de ve bölgemizde son yıllarda çok fazla sayıda eşdeğer bölümlerin açılması.
•    Sektör yöneticilerinin istihdam politikalarında niteliksiz eleman tercihi.
•    Sektörde, iş becerilerinden çok beşeri ve yaratıcı becerilerinin öne çıkması.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)