Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sosyal Transkript

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin, öğrenim süreleri boyunca kurum içerisinde ve dışarısında sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu kurumları ortaklığıyla organize edilen bütçeli ve bütçesiz kanıtlı her tür bilimsel, kurumsal, sosyal etkinlik, proje ve faaliyete katılımları neticesinde elde edilen çeşitli bireysel, sosyal ve kurumsal kazanımların tanınarak sistemli biçimde kayıt altına alınması sürecini ve bu yönde oluşturulacak sosyal transkriptin genel yapısını belirlemek amacıyla hazırlanan Sosyal Transkript Yönergesi'ni ve Puan Cetvelini ekte bulabilirsiniz 

 

Ekler

Puan Cetveli.doc
Sosyal Transkript Yönergesi.doc