Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yaz Stajı

2021-2022 Akademik Yılı Staj Tarihleri

Staj Başlama Tarihi (5 iş günü)

Staj Bitiş Tarihi (5 iş günü)

27.06.2022

11.08.2022

Staj Başlama Tarihi (6 iş günü)

Staj Bitiş Tarihi (6 iş günü)

27.06.2022

05.08.2022

Yaz stajlarını 5 iş günü ve 6 iş günü yapacak olan öğrencilerin detaylı staj tarihleri için tıklayınız!

 

2021-2022 Akademik Yılı Staj Dosyaları Teslim ve Değerlendirme Tarihleri

Staj Dosyaları Teslim Tarihleri

15.08.2022 – 23.09.2022

Birinci Staj Dosyaları Değerlendirme Tarihleri

26.09.2022 – 30.09.2022

Eksik/Hatalı Staj Evrakları Tamamlama Tarihleri

03.10.2022 – 07.10.2022

İkinci Staj Dosyaları Değerlendirme Tarihleri

10.10.2022 – 14.10.2022

Staj Sonuçlarının İlan Tarihi

17.10.2022

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Yaz Stajı Uygulama İlkeleri ve Esasları için tıklayınız.

Staj uygulamasının amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde yapacakları yaz stajlarının planlanması, koordine edilmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilke, kural ve yöntemleri belirlemek ve uygulanmasını düzenlemektir.

İşletmede yapılacak stajın eğitim ve öğretim dönemlerinin hemen akabindeki yaz döneminde yapılması esastır. Staj, ilgili lisans programında 6. yarıyıl sonundan itibaren yaz döneminde yapılır.

Bölüm staj komisyonu, işletmede staj yapan öğrencileri işletme değerlendirme formu ve staj dosyası doğrultusunda değerlendirir.

Staj Değerlendirme Kriterleri;

İşyerinin Öğrenciyi Değerlendirme Puanı (Ağırlık: %40),

Staj Dosyası Puanından (Ağırlık: %60) oluşmaktadır.

Değerlendirme ağırlıkları sonucu ile ortaya çıkan başarı notu, programların stajdan sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenerek öğrencilere UBYS ile ilan edilir. Öğrencilerin stajlarının başarılı sayılabilmesi için staj dersinden 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Öğrenci, her iki değerlendirme ölçütünden en az 50 puan almak zorundadır. Öğrencinin staj kapsamındaki değerlendirme notu sisteme yeterli/yetersiz (YE/YS) olarak işlenir.

İşletmede yaz stajlarını yapacak her öğrenci “Staj Dosyası” hazırlamak zorundadır. Staj uygulamasına başlayan öğrenciler, bağlı oldukları akademik birimden staj dosyasını elden veya dijital ortamda temin eder. Staj dosyası; işletme yetkilisi değerlendirme formu ve öğrencinin doldurduğu staj raporundan oluşur.

 

Yaz stajı öncesi öğrencilerin staj başvurusu esnasında teslim etmesi gereken evraklar şu şekildedir:

1) Staj Kabul Formu

2) Kimlik Fotokopisi

3) SGK Müdürlüklerinden imzalı ve kaşeli SGK Provizyon Aktivasyon Belgesi (E-devletten de alınabilir)

4) Son bitirilen öğrenim yeri (lise, ön lisans ya da lisans) mezuniyet belgesi (E-devletten de alınabilir)

 

Yaz stajı sonrası öğrencilerin teslim etmesi gereken evraklar ekteki "Staj Evrakları" dosyası içerisinde yer almakta olup sırasıyla şu şekildedir:

1) İşletme Değerlendirme Formu (Staj yapılan yer tarafından bilgisayar ortamında doldurularak kapalı zarfta teslim edilecektir)

2) Staj Dosyası (Kapak sayfası - Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)

3) Günlük Çalışma Programı (Günbegün öğrenci tarafından kısa başlıklar halinde ve tek sayfa olacak şekilde bilgisayar ortamında doldurularak işletme yetkilisine onaylatılacaktır)

4) Günlük Staj Dosyası (Günbegün öğrenci tarafından ayrıntılı bir şekilde ve 30 iş günü -sayfa- olacak şekilde bilgisayar ortamında doldurularak işletme yetkilisine onaylatılacaktır)

5) İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu (Zorunlu olmamak kaydıyla işletmenin isteği doğrultusunda devlet katkı payı için doldurulacaktır)

6) İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi (Zorunlu olmamak kaydıyla işletmenin isteği doğrultusunda devlet katkı payı için doldurulacaktır)

7) Maaş Dekontu (Zorunlu olmamak kaydıyla işletmenin isteği doğrultusunda devlet katkı payı için teslim edilecektir)

Ekler

Staj Evrakları.docx
Staj Günleri.pdf
Yaz Stajı Uygulama İlke ve Esasları.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)