Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yaz Stajı

2023-2024 AKADEMİK YILI STAJ TARİHLERİ

Staj Başlama Tarihi   (5 iş günü)

Staj Bitiş Tarihi (5 iş günü)

03.06.2024

18.07.2024

Staj Başlama Tarihi   (6 iş günü)

Staj Bitiş Tarihi (6 iş günü)

03.06.2024

11.07.2024

 

Staj Kabul Formu Teslim Tarihleri

 

04-08 Mart 2024

Dosyalar okulumuza kargo ile de gönderilebilecektir. Kargoda yaşanacak gecikmeler öğrencilerin sorumluluğundadır. Belirtilen tarihten sonra teslim edilen dosyalar kabul edilmeyecektir.

Staj Kabul Evraklarının Ön Değerlendirmesi

11-15 Mart 2024

Staj Kabul Evraklarının Ön Değerlendirme İlan Tarihi

18-22 Mart 2024

Staj Kabul Evraklarının Son Değerlendirmesi

15-19 Nisan 2024

Staj Kabul Evraklarının Son Değerlendirme İlan Tarihi

22-26 Nisan 2024

 

 

 

2023-2024 AKADEMİK YILI STAJ DOSYALARI TESLİM VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

Staj Dosyaları Teslim Tarihleri

31 Temmuz - 29 Ağustos 2024

Birinci Staj Dosyaları Değerlendirme Tarihleri

16-20 Eylül 2024

Eksik/Hatalı Staj Evrakları Tamamlama Tarihleri

23 Eylül- 04 Ekim 2024 

Staj Dosyası Son Değerlendirme Tarihleri

07-11 Ekim 2024

Staj Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi

14-18 Ekim 2024

 


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Yaz Stajı Uygulama İlkeleri ve Esasları için tıklayınız.

Staj uygulamasının amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde yapacakları yaz stajlarının planlanması, koordine edilmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilke, kural ve yöntemleri belirlemek ve uygulanmasını düzenlemektir.

İşletmede yapılacak stajın eğitim ve öğretim dönemlerinin hemen akabindeki yaz döneminde yapılması esastır. Staj, ilgili lisans programında 6. yarıyıl sonundan itibaren yaz döneminde yapılır.

Bölüm staj komisyonu, işletmede staj yapan öğrencileri işletme değerlendirme formu ve staj dosyası doğrultusunda değerlendirir.

Staj Değerlendirme Kriterleri;

İşyerinin Öğrenciyi Değerlendirme Puanı (Ağırlık: %40),

Staj Dosyası Puanından (Ağırlık: %60) oluşmaktadır.

Değerlendirme ağırlıkları sonucu ile ortaya çıkan başarı notu, programların stajdan sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenerek öğrencilere UBYS ile ilan edilir. Öğrencilerin stajlarının başarılı sayılabilmesi için staj dersinden 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Öğrenci, her iki değerlendirme ölçütünden en az 50 puan almak zorundadır. Öğrencinin staj kapsamındaki değerlendirme notu sisteme yeterli/yetersiz (YE/YS) olarak işlenir.

İşletmede yaz stajlarını yapacak her öğrenci “Staj Dosyası” hazırlamak zorundadır. Staj uygulamasına başlayan öğrenciler, bağlı oldukları akademik birimden staj dosyasını elden veya dijital ortamda temin eder. Staj dosyası; işletme yetkilisi değerlendirme formu ve öğrencinin doldurduğu staj raporundan oluşur.

 

Yaz stajı öncesi öğrencilerin staj başvurusu esnasında teslim etmesi gereken evraklar şu şekildedir:

1) Staj Kabul Formu

2) Kimlik Fotokopisi

3) SGK Müdürlüklerinden imzalı ve kaşeli SGK Provizyon Aktivasyon Belgesi (E-devletten de alınabilir)

4) Son bitirilen öğrenim yeri (lise, ön lisans ya da lisans) mezuniyet belgesi (E-devletten de alınabilir)

 

Yaz stajı sonrası öğrencilerin teslim etmesi gereken evraklar ekteki "Staj Evrakları" dosyası içerisinde yer almakta olup sırasıyla şu şekildedir:

1) İşletme Değerlendirme Formu (Staj yapılan yer tarafından bilgisayar ortamında doldurularak kapalı zarfta teslim edilecektir)

2) Staj Dosyası (Kapak sayfası - Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)

3) Günlük Çalışma Programı (Günbegün öğrenci tarafından kısa başlıklar halinde ve tek sayfa olacak şekilde bilgisayar ortamında doldurularak işletme yetkilisine onaylatılacaktır)

4) Günlük Staj Dosyası (Günbegün öğrenci tarafından ayrıntılı bir şekilde ve 30 iş günü -sayfa- olacak şekilde bilgisayar ortamında doldurularak işletme yetkilisine onaylatılacaktır)

5) İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu (Zorunlu olmamak kaydıyla işletmenin isteği doğrultusunda devlet katkı payı için doldurulacaktır)

6) İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi (Zorunlu olmamak kaydıyla işletmenin isteği doğrultusunda devlet katkı payı için doldurulacaktır)

7) Maaş Dekontu (Zorunlu olmamak kaydıyla işletmenin isteği doğrultusunda devlet katkı payı için teslim edilecektir)

 

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

 

 

STAJ EVRAKLARI 

(Dosya isimlerine tıklayarak indirebilirsiniz.)

Zorunlu Staj Evrakları

İsteğe Bağlı Staj Evrakları

1. Staj Dosyası Kapağı

6. İşyeri Kabul Sözleşme Formu

2. Günlük Çalışma Programı

7. İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi

3. Günlük Çalışma Raporu

 

4. Staj Kontrol Listesi

 

5. İşletme Değerlendirme Formu

 

 1. Mevcut çalışan sayısı 1-5 arası olan işletmelerde yalnızca 1 (bir) stajyer çalıştırılabilir. Belirlemelerde teslim tarihi önceliği gözetilecektir.
 2. Staj yapacak öğrencilerimizin yukarıdaki tabloda belirtilen matbu staj evraklarını yüksekokulumuz sayfasından edinmesi gerekmektedir.
 3. Staj yapacak öğrencilerimizin staj evraklarını teslim etmeden önce kapak hariç tüm sayfalara sayfa numarası eklemeleri ve  istenilen  sıralamaya dikkat ederek spiralli cilt yaptırması gerekmektedir.
 4. Staj evrakları arasında 3. Sırada yer alan “Günlük Çalışma Raporu” içerisinde yer alan sayfaların her birinde ilgili gün uygulanan tarifler, hazırlama aşamaları, malzeme listeleri, varsa fotoğrafları ve o güne dair öğrenilen konular ile kazanımlar muhakkak ayrıntılı biçimde yer almalıdır.
 5. Staj evrakları arasında 5. Sırada yer alan “İşletme Değerlendirme Formu” kaşesiz olmamalı, kaşe ve imza hem zarf üzerine hem sayfa üzerine basılmalıdır.
 6. İşletme   Değerlendirme Formu, ciltlenmiş staj dosyasının arka iç kapağına yapıştırılmalı veya zımbalanmalıdır.
 7. Dosyalarında isteğe bağlı evraklar arasında yer alan 6. ve 7. Maddede yer alan “İşyeri Kabul Sözleşme Formu” ve “İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi” olan öğrenciler, staj evrakları arasına maaş dekontlarını da eklemek zorundadır.
 8. Yukarıdaki şekil şartlarına uymayan staj dosyaları kabul edilmeyecektir.
 9. Öğrencilerimiz stajları esnasında herhangi bir olumsuz durum yaşamaları durumunda, ilgili konuyu yüksekokul sekreterliğimize sözlü ve yazılı biçimde bildirmek zorundadır.
 10. Öğrencilerimiz stajları esnasında kullandıkları sağlık raporlarını ve günlük izinlerini yüksekokul sekreterliğimize sözlü ve yazılı biçimde bildirmek zorundadır.
 11. Zamanında teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır, kargoda yaşanan gecikmelerden öğrencinin kendisi sorumludur.
 12. Yurt dışında staj yapacak öğrencilerimiz kendileri ile ilgili özel durumları öğrenmek için yüksekokul sekreterliğimize başvuracaktır.

Ekler

1-Staj Başvuru Evrakları.pdf
2-ZORUNLU STAJ EVRAKLARI.docx
2.1- Staj Dosyası Kapağı.docx
2.2- Günlük Çalışma Programı.docx
2.3- Günlük Çalışma Raporu.docx
2.4-Staj Kontrol Listesi.pdf
2.5- İşletme Değerlendirme Formu.docx
3-İSTEĞE BAĞLI STAJ EVRAKLARI.docx
3.1- İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu.docx
3.2- İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi.docx
Yaz Stajı Uygulama İlke ve Esasları.pdf