Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Amaçlar ve Hedefler


 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan Birim Stratejik Planı'na göre, belirlenmiş olan amaçlarız ve hedeflerimiz şu şekildedir;