Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Hakkımızda

 

Uluslararası standartlarda mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, üstün nitelikli ara eleman yetiştirmek doğrultusunda eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmayı hedefleyen Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (GUBY), 30 Temmuz 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'yla kurulmuştur. Eğitim ve öğretim faaliyetine 2010-2011 akademik yılında Balıkçılık Teknolojisi ve Gastronomi lisans programlarıyla başlamıştır. Halihazırda, Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı ile Turizm İşletmeciliği programı aktif olup, yalnızca Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı öğrenci kabul etmektedir.

Çağdaş eğitim anlayışı ve uygulamalı yaklaşımlar doğrultusunda, yaratıcı, özgün, kültürel yetkinliklere sahip, topluma ve çevreye duyarlı, analitik düşünce yapısına sahip ve mesleki yetkinlikleri ile öne plana çıkan nitelikli bireyler yetiştirerek; ulusal ve uluslararası insan kaynağı ihtiyacını karşılamak misyonu doğrultusunda eğitimin kalitesini sürekli artırmayı hedefleyen okulumuz, ulusal-uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay ve araştırma projelerine katılım ile sürekli kendisini geliştiren akademik bir yapıya sahiptir. Okulumuzda 4 öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere 9 akademik personel görev yapmaktadır.