Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Misyon ve Vizyon

GUBY Misyonu; Çağdaş eğitim anlayışı ve uygulamalı yaklaşımlar doğrultusunda, yaratıcı, özgün, kültürel yetkinliklere sahip, topluma ve çevreye duyarlı, analitik düşünce yapısına sahip ve mesleki yetkinlikleri ile öne plana çıkan nitelikli bireyler yetiştirerek; ulusal ve uluslararası insan kaynağı ihtiyacını karşılamak. Ders programları oluşturulurken gerek uluslararası standartlar ve gerekse Türkiye’nin sektörel gereksinimleri dikkate alınmıştır. Öğretimde yabancı dil eğitimi lisans boyunca devam etmektedir. Ayrıca, genel ve özel staj programları kapsamında öğrencilerin staj yapmaları sağlanmaktadır.

GUBY Vizyonu; Yenilikçi ve girişimci ruhla, ulusal ve uluslararası alanda saygın ve ön plana çıkan bir eğitim kurumu olmak ve bu doğrultuda gerçekleştirdiği eğitim-öğretim faaliyetleri ile üniversitemizin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak.