Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Misyon ve Vizyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (GUBY), dünyamızın gelecekte karşılaşacağı sorunlarını yenilikçi bir eğitim anlayışıyla çözümlemeyi amaçlar. Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu temel misyonunu; yüksek kaliteli eğitim, sorumluluk, tartışma ve çözümler uygulama olarak görür. Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun bakış açısı küreseldir. Uluslararası bilimsel ve kültürel değişimleri aktif olarak destekler. Ders programları, uluslararası topluluğun talepleri ve fırsatlarına odaklıdır. Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; kaliteli güncel lisans programları ve bu programlardaki uygulama ağırlıklı dersleriyle bağımsız ve analitik düşünceli bireyler yetiştirmektedir.

Misyonumuz:

GUBY’nin misyonu yenilikçi bir eğitim kültürü ve küresel anlayışla tartışma ve analiz yeteneğine sahip, sorumluluk bilinci gelişmiş ve alanlarında yüksek kalitede uygulamalı ve teorik eğitim almış, işletmelerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak insan kaynağı yetiştirmektir.

Ders programları oluşturulurken gerek uluslararası standartlar ve gerekse Türkiye’nin sektörel gereksinimleri dikkate alınmıştır. Öğretimde yabancı dil eğitimi lisans boyunca devam etmektedir. Ayrıca, genel ve özel staj programları kapsamında öğrencilerin staj yapmaları sağlanmaktadır.

Vizyonumuz:

GUBY’nin vizyonu, ortaya koymuş olduğu misyon doğrultusunda eleman yetiştirmekte olduğu sektörlerin küresel ihtiyaçlarını göz önüne alarak, analitik düşünme becerisine sahip kalifiye, yenilikçi, girişimci ruha sahip, kalite odaklı, uluslararası ve ulusal normlara bağlı yüksek kaliteli genç nesil yetiştirmektir.