Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yüksekokul Görev Tanımları

Ekler

Bilgisayar İşletmeni Mutemetlik.pdf
Bilgisayar İşletmeni Öğrenci İşleri.pdf
Bilgisayar İşletmeni Yazı İşleri.pdf
Bölüm Başkanı.pdf
Bölüm Danışmanı.pdf
Güvenlik Görevlisi.pdf
Halkla İlişkiler.pdf
Memur Taşınır Kayıt Yetkilisi.pdf
Müdür Yardımcısı .pdf
Müdür.pdf
Öğretim Görevlisi.pdf
Teknik Destek Personeli.pdf
Teknik Donanım Destek Personeli.pdf
Teknik Servis Hizmet Personeli.pdf
Vhki 4d Surekli İsci Personeli Ögrenci İsleri.pdf
Vhki 4d Surekli İsci Personeli Staj İsleri.pdf
Yardımcı Hizmetler .pdf
Yüksekokul Sekreteri.pdf