Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bölüm Başkanları

.........................................................BÖLÜM.......................................................... BAŞKAN
Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıı Öğr. Gör. Özge BÜYÜK
Turizm İşletmeciliği Dr. Öğr. Üyesi Senem ERGAN
Organik Tarım İşletmeciliği Doç. Dr. Damla ÖZSAYIN