Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İç Kontrol

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü                                                                                                

Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2018

2019

2020

2021

2022

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

Görev Tanımları

Birim Görev Tanımı

Personel Görev Tanımları

İş Akış Şemaları

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

Muhasebe

Birim Bütçe Analizi

Birim Risk Değerlendirme Raporu

Akademik Performans

Faaliyet Raporu

2018
2019
2020

2021

2022

Özdeğerlendirme Raporu

2020

2021

2022

Programların ÖDR Değerlendirme Klavuzu ve Birim Raporu

2021

KİDR 3.0

2020

2021

2022

 

KİDR Kontrol

 

2020
2021


 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)