Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yazı İşleri İş Akış Şemaları

Formlar

Ekler

Akademik Personel Görevlendirme (2547 Sayılı Kanunun 40-A Maddesi) Süreci İş Akış Şeması.pdf
Akademik Personelin Göreve Başlama Süreci İş Akış Şeması.pdf
Ders Programı Hazırlanması Süreci İş Akış Şeması.pdf
Evrak Kayıt Süreci İş Akış Şeması.pdf
Giden Evrak- Evrak Kayıt Süreci İş Akış Şeması.pdf
İdari Personel Görevlendirme İş Akış Şeması.pdf
İşten Ayrılma (Emeklilik, İstifa, Müstafi) Süreci İş Akış Şeması.pdf
Personel İzin İşleri Süreci İş Akış Şeması.pdf
Sınav Programı Hazırlanması Süreci İş Akış Şeması.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)