Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Stratejik Eylem Planı

 

Üniversitemiz Stratejik Planı 2018 - 2022
2021 - 2025
Birim Stratejik Planımız 2018 - 2022
2021 - 2025
Birim Stratejik Planımız İzleme Dönemi Raporu

2021  İzleme

2022 İlk Altı Ay İzleme

Tüm Programlar Stratejik Planları 2018 - 2022
2021 - 2025
Tüm Bölümlerin Performans Göstergeleri ve Değerlendirme Anketleri 2018 - 2022
2021 - 2025

 

Ekler

ÇOMU Stratejik Plan 2021-2025.pdf
ÇOMÜ Stratejik Plan-2018-2022.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)