Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Doçentlik Tebriği

Tebrik

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Elemanlarından Öğr.Gör.Dr. Damla ÖZSAYIN, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından (ÜAK) tarafından 2547 Sayılı Kanununu ve Doçentlik Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca "Doçent" unvanı almaya hak kazanmıştır. Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

Dr.Öğr.Üyesi Hande KANDUR ARSLAN

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü