Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

GUBY ve GMYO’dan Dış Paydaş Toplantısı

Toplantı

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hande Kandur Arslan, Gökçeada Meslek Yüksekokulu Müdür Dr. Öğr. Üyesi Gülay Keskin ve ilgili akademisyenler ile dış paydaşlarımızdan Gökçeada Belediye Başkan V. Ercan İpek, Gökçeada Turizm Tanıtma Koruma Ve Geliştirme Derneği Başkanı Hasan Çelik ve işletme temsilcileri, 19 Mart 2024 tarihinde Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kütüphanesinde bir araya geldi.

Moderatörlüğünü GUBY Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hande Kandur Arslan’ın yaptığı toplantıya, Eğitimde 7+1 ve 3+1 Modeliyle ilgili olarak öğrencilerin işbaşı eğitim ve staj imkânlarında olası sorunlar ve çözüm önerileri ele alınarak başlandı. Ardından, Gökçeada'nın turizm potansiyelinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve sektörde kalitenin artırılması hedefiyle Gökçeada turizminde mevcut durumun analizi yapılarak, sektördeki eksiklikler ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde tartışıldı.

Gökçeada Turizm Tanıtma Koruma Ve Geliştirme Derneği Başkanı Hasan Çelik, işletmelerin eksikliklerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi gerekliliğine dikkat çekerek, özellikle sınıflandırma, eğitim ve belgelendirme konularının öncelikli olduğunu vurguladı. Akademisyenler öncelikle işletmelerdeki eksikler konusunda önemli tespitlerde bulunarak, sektör ile eğitim protokolleri ve işbirliği programlarının oluşturulması gerektiğini vurguladılar.

Belediye Başkan V. Ercan İpek ise Gökçeada Turizm Master Planı oluşturulması ve belgelendirme sürecinin iyileştirilmesi için kurumsal işbirliğinin önemine vurgu yaparak, turizm derneği, akademi, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği, ortak stratejilerin belirlendiği bir çözümün önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıdan çıkan ortak görüşler;  mikrodan makroya doğru planlama yapılması, sorumlulukların paylaşılması, işletmelerin eğitimi ve öğrenci sorunları konularında pilot çalışmaların gerçekleştirilmesi yönünde oldu. Gökçeada'da turizm sektörünün daha da gelişmesi ve kalitenin artırılması için düzenlenecek paydaş toplantılarının önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Toplantı, işletmeler ile ilgili yapılabilecek pilot çalışmaların içeriği ve kimlerle yapılacağı yönünde bir envanter oluşturulması, öğrenci ve işletmecilere yapılacak anketlerin içeriği gibi konularda çalışmaların yapılması konularında çalışma grupları oluşturulması ve çıkacak sonuçlara yeniden değerlendirme toplantısının düzenlenmesi yönünde alınan kararlar ile sona erdi.