Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kalite Güvence Çalışmaları Kapsamında Kurumsal Akreditasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Toplantı

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hande Kandur Arslan başkanlığında, Kurumsal Akreditasyon Ara Değerlendirme süreci öncesinde birimimiz "Kalite Güvencesi" çalışmalarının ve süreçte gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlere ilişkin olarak planlamaların  değerlendirildiği Kurumsal Akreditasyon Toplantısı gerçekleştirildi.