Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sosyal Transkript Yönergesi ve Uygulama Esasları Toplantısı Gerçekleştirildi

Toplantı

Yüksekokulumuzda 30 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14:00'te, Öğrenci Akademik Danışmanlık Komisyonu ve Sosyal Transkript Değerlendirme Komisyonu Üyeleri’nin katılımıyla "Sosyal Transkript Yönergesi ve Uygulama Esasları" toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Sosyal Transkript belgelerinin kabulüne ilişkin esaslar, paydaşlarla yapılabilecek işbirliği ve protokoller, başvuru sürecinin işleyişi ve nihayetlendirilmesi konularındafikir alışverişinde bulunulmasının ardından olası sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Komisyonların, ileriki bir tarihte ve Sosyal Transkript Kılavuzu eşliğinde yeniden toplanması kararı alınmasıyla toplantı nihayetlendirildi.