Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Staj Komisyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Toplantı

2022-2023 Akademik Yılı Staj Komisyon Toplantısı tüm üyelerin katılımıyla düzenlendi. 2022-2023 Akademik Takvimi'ne göre staj tarihleri düzenlenerek, staj dosyalarında uyulması gereken şekil şartları yeniden belirlendi. Ayrıca öğrencilere yapılması gereken duyurular ve bunların web sayfasında duyurulması ile ilgili gerekli çalışmalar üzerinde duruldu. Stajlar ile ilgili ayrıntılı bilgi ve görüş alışverişinde bulunularak toplantı sonlandırıldı.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)