Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yüksekokulumuz 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Sonu Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Akademik Kurul

 

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Sonu Akademik Kurul Toplantısı, 05 Haziran 2024 tarihinde saat 11:00'da, Dr. Öğr. Üyesi Hande Kandur Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Özge Büyük, görevini Öğr. Gör. Özkan Yazar'a devretti. Yeni bölüm başkanına başarı dileklerinin iletilmesinin ardından gündem maddelerine geçildi. 

2023-2024 Akademik Yılı'nın genel değerlendirmesiyle devam edilen toplantıda daha sonra, akademik yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek gelecekte yapılacak çalışma ve faaliyetler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Sonrasında 7+1 Eğitim Planı için protokol yapılabilecek işletmeler için ön çalışma yapılması, akreditasyon ve Bologna Süreci gibi kalite standartlarına yönelik yüksekokulumuzca tamamlanan adımların önemi ve bu süreçlerin daha da iyileştirilmesi için yapılacak çalışmalar tartışıldı.Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ders dağılımlarının bir sonraki bölüm toplantısında görüşülmesi kararlaştırıldı.Toplantıda ayrıca, mezunlarla sürdürülecek iletişim sistemlerinin geliştirilmesi ve mezunların iş dünyası ile olan bağlantılarının güçlendirilmesi konularında sağlanabilecek katkılarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.